ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.เอ็ม.ก่อสร้าง 77

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.เอ็ม.ก่อสร้าง 77"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.เอ็ม.ก่อสร้าง 77

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.เอ็ม.ก่อสร้าง 77
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.เอ็ม.ก่อสร้าง 77 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.เอ็ม.ก่อสร้าง 77


299 หมู่ที่ 1 ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 38000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.เอ็ม.ก่อสร้าง 77 ตั้งอยู่ที่

299 หมู่ที่ 1 ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 38000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.เอ็ม.ก่อสร้าง 77เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.เอ็ม.ก่อสร้าง 77

ได้แก่ 0383559000081
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.เอ็ม.ก่อสร้าง 77:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.เอ็ม.ก่อสร้าง 77:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*