บริษัท ธนิสานันท์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธนิสานันท์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด"

บริษัท ธนิสานันท์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธนิสานันท์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธนิสานันท์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ และทางการแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธนิสานันท์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด


133 หมู่ที่ 1 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธนิสานันท์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

133 หมู่ที่ 1 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180

แผนที่บริษัท บริษัท ธนิสานันท์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธนิสานันท์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

ได้แก่ 0385558000012
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธนิสานันท์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธนิสานันท์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*