บริษัท แก้วกิรัณ บริการ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แก้วกิรัณ บริการ จำกัด"

บริษัท แก้วกิรัณ บริการ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แก้วกิรัณ บริการ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แก้วกิรัณ บริการ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งคนโดยสารทางถนนภายในประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แก้วกิรัณ บริการ จำกัด


207 หมู่ที่ 10 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แก้วกิรัณ บริการ จำกัด ตั้งอยู่ที่

207 หมู่ที่ 10 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

แผนที่บริษัท บริษัท แก้วกิรัณ บริการ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แก้วกิรัณ บริการ จำกัด

ได้แก่ 0385559000016
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แก้วกิรัณ บริการ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แก้วกิรัณ บริการ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*