ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี.แคส.

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี.แคส."

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี.แคส.

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี.แคส.
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี.แคส. ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการประมูล เพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี.แคส.


20 หมู่ที่ 7 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี.แคส. ตั้งอยู่ที่

20 หมู่ที่ 7 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี.แคส.เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี.แคส.

ได้แก่ 0393559000081
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี.แคส.:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพี.แคส.:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*