ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพบุญ เน็ตเวอร์ค

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพบุญ เน็ตเวอร์ค"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพบุญ เน็ตเวอร์ค

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพบุญ เน็ตเวอร์ค
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพบุญ เน็ตเวอร์ค ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายปลีกโดยตัวแทนขายที่ได้รับค่าตอบแทน(ไม่มีร้าน)ได้แก่ การขายสินค้าอุปโภคบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพบุญ เน็ตเวอร์ค


47 หมู่ที่ 21 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพบุญ เน็ตเวอร์ค ตั้งอยู่ที่

47 หมู่ที่ 21 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพบุญ เน็ตเวอร์คเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพบุญ เน็ตเวอร์ค

ได้แก่ 0403558000036
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพบุญ เน็ตเวอร์ค:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพบุญ เน็ตเวอร์ค:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*