ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ 59

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ 59"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ 59

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ 59
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ 59 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ 59


379/1 หมู่ที่ 13 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ 59 ตั้งอยู่ที่

379/1 หมู่ที่ 13 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ 59เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ 59

ได้แก่ 0403558000168
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ 59:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ 59:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*