ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม แอลอีดี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม แอลอีดี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม แอลอีดี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม แอลอีดี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม แอลอีดี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายหลอดไฟให้แสงสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมอะไหล่

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม แอลอีดี


116/4 ถนนรอบเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม แอลอีดี ตั้งอยู่ที่

116/4 ถนนรอบเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม แอลอีดีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม แอลอีดี

ได้แก่ 0403558000184
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม แอลอีดี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮม แอลอีดี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*