ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินโน มันนี่ เซ็นเตอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินโน มันนี่ เซ็นเตอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินโน มันนี่ เซ็นเตอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินโน มันนี่ เซ็นเตอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินโน มันนี่ เซ็นเตอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินโน มันนี่ เซ็นเตอร์


85 หมู่ที่ 8 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินโน มันนี่ เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่ที่

85 หมู่ที่ 8 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินโน มันนี่ เซ็นเตอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินโน มันนี่ เซ็นเตอร์

ได้แก่ 0403558000222
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินโน มันนี่ เซ็นเตอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินโน มันนี่ เซ็นเตอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*