ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนปิโตรเลียม1

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนปิโตรเลียม1"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนปิโตรเลียม1

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนปิโตรเลียม1
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนปิโตรเลียม1 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนปิโตรเลียม1


179 หมู่ที่ 14 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนปิโตรเลียม1 ตั้งอยู่ที่

179 หมู่ที่ 14 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนปิโตรเลียม1เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนปิโตรเลียม1

ได้แก่ 0403558000338
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนปิโตรเลียม1:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนปิโตรเลียม1:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*