ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัญจาเอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัญจาเอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัญจาเอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัญจาเอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัญจาเอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัญจาเอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี


34 หมู่บ้านบ้านกอก หมู่ที่ 3 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัญจาเอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่

34 หมู่บ้านบ้านกอก หมู่ที่ 3 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัญจาเอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัญจาเอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี

ได้แก่ 0403558000451
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัญจาเอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัญจาเอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*