ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ แอล คัตเตอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ แอล คัตเตอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ แอล คัตเตอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ แอล คัตเตอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ แอล คัตเตอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ แอล คัตเตอร์


96 หมู่ที่ 10 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ แอล คัตเตอร์ ตั้งอยู่ที่

96 หมู่ที่ 10 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ แอล คัตเตอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ แอล คัตเตอร์

ได้แก่ 0403558000508
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ แอล คัตเตอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ แอล คัตเตอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*