ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเจ เทรนนิ่ง แอนด์ วีซ่า เซนเตอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเจ เทรนนิ่ง แอนด์ วีซ่า เซนเตอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเจ เทรนนิ่ง แอนด์ วีซ่า เซนเตอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเจ เทรนนิ่ง แอนด์ วีซ่า เซนเตอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเจ เทรนนิ่ง แอนด์ วีซ่า เซนเตอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้คำปรึกษาจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้แก่ นิติบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล และองค์การของรัฐ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเจ เทรนนิ่ง แอนด์ วีซ่า เซนเตอร์


419/6 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเจ เทรนนิ่ง แอนด์ วีซ่า เซนเตอร์ ตั้งอยู่ที่

419/6 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเจ เทรนนิ่ง แอนด์ วีซ่า เซนเตอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเจ เทรนนิ่ง แอนด์ วีซ่า เซนเตอร์

ได้แก่ 0403558000524
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเจ เทรนนิ่ง แอนด์ วีซ่า เซนเตอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเจ เทรนนิ่ง แอนด์ วีซ่า เซนเตอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*