ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี เอ็กซ์เพรส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี เอ็กซ์เพรส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี เอ็กซ์เพรส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี เอ็กซ์เพรส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี เอ็กซ์เพรส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี เอ็กซ์เพรส


423/481 หมู่ที่ 2 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี เอ็กซ์เพรส ตั้งอยู่ที่

423/481 หมู่ที่ 2 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี เอ็กซ์เพรสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี เอ็กซ์เพรส

ได้แก่ 0403558001016
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี เอ็กซ์เพรส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี เอ็กซ์เพรส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*