ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.อินสปายเรชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.อินสปายเรชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.อินสปายเรชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.อินสปายเรชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.อินสปายเรชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย วางระบบ ซ่อม ติดตั้ง แก้ไข คอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.อินสปายเรชั่น


4/77 หมู่ที่ 14 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.อินสปายเรชั่น ตั้งอยู่ที่

4/77 หมู่ที่ 14 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.อินสปายเรชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.อินสปายเรชั่น

ได้แก่ 0403559000072
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.อินสปายเรชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.อินสปายเรชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*