ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี. รุ่งเรืองกิจ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี. รุ่งเรืองกิจ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี. รุ่งเรืองกิจ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี. รุ่งเรืองกิจ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี. รุ่งเรืองกิจ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประมูลเพื่อรับจ้างทำของตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี. รุ่งเรืองกิจ


74 หมู่ที่ 3 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี. รุ่งเรืองกิจ ตั้งอยู่ที่

74 หมู่ที่ 3 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี. รุ่งเรืองกิจเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี. รุ่งเรืองกิจ

ได้แก่ 0403559000081
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี. รุ่งเรืองกิจ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีพี. รุ่งเรืองกิจ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*