ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวกรรมนำชัย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวกรรมนำชัย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวกรรมนำชัย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวกรรมนำชัย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวกรรมนำชัย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวกรรมนำชัย


142 หมู่บ้านห้วยไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวกรรมนำชัย ตั้งอยู่ที่

142 หมู่บ้านห้วยไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวกรรมนำชัยเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวกรรมนำชัย

ได้แก่ 0403559000145
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวกรรมนำชัย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวกรรมนำชัย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*