ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนัน ออดิทติ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนัน ออดิทติ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนัน ออดิทติ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนัน ออดิทติ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนัน ออดิทติ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนัน ออดิทติ้ง


488 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนัน ออดิทติ้ง ตั้งอยู่ที่

488 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนัน ออดิทติ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนัน ออดิทติ้ง

ได้แก่ 0403559000170
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนัน ออดิทติ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนัน ออดิทติ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*