ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรดี กรุ๊ป

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรดี กรุ๊ป"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรดี กรุ๊ป

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรดี กรุ๊ป
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรดี กรุ๊ป ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์บรรจุขวด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรดี กรุ๊ป


79 ถนนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรดี กรุ๊ป ตั้งอยู่ที่

79 ถนนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรดี กรุ๊ปเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรดี กรุ๊ป

ได้แก่ 0403559000226
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรดี กรุ๊ป:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรดี กรุ๊ป:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*