ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงิน โต มั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงิน โต มั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงิน โต มั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงิน โต มั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงิน โต มั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ร้านขายปลีกขนาดเล็กแบบดั้งเดิมหรือร้านโชห่วยกระจายตามตรอก ซอย ขายสินค้าอุปโภคบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงิน โต มั่น


229/90 หมู่ที่ 6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงิน โต มั่น ตั้งอยู่ที่

229/90 หมู่ที่ 6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงิน โต มั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงิน โต มั่น

ได้แก่ 0403559000307
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงิน โต มั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงิน โต มั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*