บริษัท ทรายภูเพชร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรายภูเพชร จำกัด"

บริษัท ทรายภูเพชร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรายภูเพชร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรายภูเพชร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขุดทราย ดูดทราย ขนทราย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรายภูเพชร จำกัด


125 หมู่ที่ 6 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรายภูเพชร จำกัด ตั้งอยู่ที่

125 หมู่ที่ 6 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่บริษัท บริษัท ทรายภูเพชร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรายภูเพชร จำกัด

ได้แก่ 0405558000054
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรายภูเพชร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรายภูเพชร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*