บริษัท สยาม พรีเมี่ยม เปเปอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยาม พรีเมี่ยม เปเปอร์ จำกัด"

บริษัท สยาม พรีเมี่ยม เปเปอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยาม พรีเมี่ยม เปเปอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยาม พรีเมี่ยม เปเปอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายกระดาษ และเครื่องเขียน แบบเรียนทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยาม พรีเมี่ยม เปเปอร์ จำกัด


191/57 หมู่ที่ 17 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยาม พรีเมี่ยม เปเปอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

191/57 หมู่ที่ 17 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่บริษัท บริษัท สยาม พรีเมี่ยม เปเปอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยาม พรีเมี่ยม เปเปอร์ จำกัด

ได้แก่ 0405558000089
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยาม พรีเมี่ยม เปเปอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยาม พรีเมี่ยม เปเปอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*