บริษัท ธาราริน กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธาราริน กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ธาราริน กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธาราริน กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธาราริน กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
สถานพยาบาลไม่รับผู้ป่วยค้างคืน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธาราริน กรุ๊ป จำกัด


1/76 หมู่ที่ 13 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธาราริน กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/76 หมู่ที่ 13 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่บริษัท บริษัท ธาราริน กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธาราริน กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0405558000097
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธาราริน กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธาราริน กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*