บริษัท โบอิ้ง ทรัค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โบอิ้ง ทรัค จำกัด"

บริษัท โบอิ้ง ทรัค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โบอิ้ง ทรัค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โบอิ้ง ทรัค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง อาคาร ที่พัก และอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โบอิ้ง ทรัค จำกัด


483 หมู่ที่ 15 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โบอิ้ง ทรัค จำกัด ตั้งอยู่ที่

483 หมู่ที่ 15 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่บริษัท บริษัท โบอิ้ง ทรัค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โบอิ้ง ทรัค จำกัด

ได้แก่ 0405558000101
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โบอิ้ง ทรัค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โบอิ้ง ทรัค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*