บริษัท พรหมพิมาน เอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พรหมพิมาน เอสเตท จำกัด"

บริษัท พรหมพิมาน เอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พรหมพิมาน เอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พรหมพิมาน เอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าที่ดิน พัฒนาที่ดิน จัดสรรที่ดิน บ้านจัดสรร ทำการปลูกสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พรหมพิมาน เอสเตท จำกัด


11 ถนนพิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พรหมพิมาน เอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

11 ถนนพิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่บริษัท บริษัท พรหมพิมาน เอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พรหมพิมาน เอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0405558000127
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พรหมพิมาน เอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พรหมพิมาน เอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*