บริษัท พารวย ก่อสร้าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พารวย ก่อสร้าง จำกัด"

บริษัท พารวย ก่อสร้าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พารวย ก่อสร้าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พารวย ก่อสร้าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พารวย ก่อสร้าง จำกัด


22 หมู่ที่ 9 ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พารวย ก่อสร้าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

22 หมู่ที่ 9 ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270

แผนที่บริษัท บริษัท พารวย ก่อสร้าง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พารวย ก่อสร้าง จำกัด

ได้แก่ 0405558000259
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พารวย ก่อสร้าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พารวย ก่อสร้าง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*