บริษัท พีทูแลนด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีทูแลนด์ จำกัด"

บริษัท พีทูแลนด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีทูแลนด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีทูแลนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างออกแบบ รักเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร ตกแต่งบ้าน อาคาร งานสาธารณูปโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีทูแลนด์ จำกัด


194/53 หมู่ที่ 6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีทูแลนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

194/53 หมู่ที่ 6 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่บริษัท บริษัท พีทูแลนด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีทูแลนด์ จำกัด

ได้แก่ 0405559000091
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีทูแลนด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีทูแลนด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*