บริษัท วรดา 1975 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วรดา 1975 จำกัด"

บริษัท วรดา 1975 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วรดา 1975 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วรดา 1975 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วรดา 1975 จำกัด


99/9 หมู่ที่ 4 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วรดา 1975 จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/9 หมู่ที่ 4 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

แผนที่บริษัท บริษัท วรดา 1975 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วรดา 1975 จำกัด

ได้แก่ 0405559000112
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วรดา 1975 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วรดา 1975 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*