บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆอย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด


469 หมู่ที่ 26 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

469 หมู่ที่ 26 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่บริษัท บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0405559000163
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*