บริษัท หนองเรือเทเลคอม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท หนองเรือเทเลคอม จำกัด"

บริษัท หนองเรือเทเลคอม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท หนองเรือเทเลคอม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท หนองเรือเทเลคอม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การติดตั้งขยายเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท หนองเรือเทเลคอม จำกัด


254 หมู่ที่ 10 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท หนองเรือเทเลคอม จำกัด ตั้งอยู่ที่

254 หมู่ที่ 10 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210

แผนที่บริษัท บริษัท หนองเรือเทเลคอม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท หนองเรือเทเลคอม จำกัด

ได้แก่ 0405559000198
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท หนองเรือเทเลคอม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท หนองเรือเทเลคอม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*