บริษัท ไพร์มลอว์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไพร์มลอว์ จำกัด"

บริษัท ไพร์มลอว์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไพร์มลอว์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไพร์มลอว์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับสอนพิเศษที่ไม่ใช่การสอนตามปกติในโรงเรียนหรือสถาบัน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไพร์มลอว์ จำกัด


49/6 ถนนรื่นจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไพร์มลอว์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

49/6 ถนนรื่นจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่บริษัท บริษัท ไพร์มลอว์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไพร์มลอว์ จำกัด

ได้แก่ 0405559000228
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไพร์มลอว์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไพร์มลอว์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*