บริษัท ตรงใจติวเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ตรงใจติวเตอร์ จำกัด"

บริษัท ตรงใจติวเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ตรงใจติวเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 20,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ตรงใจติวเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการติวหนังสือสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปเพื่อเพิ่มความรู้หรือเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ตรงใจติวเตอร์ จำกัด


233/13 หมู่บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ตรงใจติวเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

233/13 หมู่บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่บริษัท บริษัท ตรงใจติวเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ตรงใจติวเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0405559000261
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ตรงใจติวเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ตรงใจติวเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*