บริษัท เชฟเบลล่า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เชฟเบลล่า จำกัด"

บริษัท เชฟเบลล่า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เชฟเบลล่า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เชฟเบลล่า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต แปรรูป จำหน่าย น้ำพริก ผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตร และบริการให้คำปรึกษาธุรกิจครบวงจร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เชฟเบลล่า จำกัด


114 หมู่ที่ 10 ถนนชุมแพ-สีชมพู ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เชฟเบลล่า จำกัด ตั้งอยู่ที่

114 หมู่ที่ 10 ถนนชุมแพ-สีชมพู ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

แผนที่บริษัท บริษัท เชฟเบลล่า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เชฟเบลล่า จำกัด

ได้แก่ 0405559000279
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เชฟเบลล่า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เชฟเบลล่า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*