บริษัท อะลาตัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อะลาตัส จำกัด"

บริษัท อะลาตัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อะลาตัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อะลาตัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับซื้อวัตถุทางการเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้าน อาหาร ยาสุมนไพร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อะลาตัส จำกัด


77/34 หมู่ที่ 22 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อะลาตัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

77/34 หมู่ที่ 22 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่บริษัท บริษัท อะลาตัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อะลาตัส จำกัด

ได้แก่ 0405559000287
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อะลาตัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อะลาตัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*