บริษัท สตาร์ค 1998 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สตาร์ค 1998 จำกัด"

บริษัท สตาร์ค 1998 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สตาร์ค 1998 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สตาร์ค 1998 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สตาร์ค 1998 จำกัด


495 หมู่ที่ 3 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สตาร์ค 1998 จำกัด ตั้งอยู่ที่

495 หมู่ที่ 3 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่บริษัท บริษัท สตาร์ค 1998 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สตาร์ค 1998 จำกัด

ได้แก่ 0405559000333
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สตาร์ค 1998 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สตาร์ค 1998 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*