บริษัท กิมเฮง อินเตอร์ วิชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กิมเฮง อินเตอร์ วิชั่น จำกัด"

บริษัท กิมเฮง อินเตอร์ วิชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กิมเฮง อินเตอร์ วิชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กิมเฮง อินเตอร์ วิชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่งและขายปลีกเครื่องมือทางการแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กิมเฮง อินเตอร์ วิชั่น จำกัด


115 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กิมเฮง อินเตอร์ วิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

115 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่บริษัท บริษัท กิมเฮง อินเตอร์ วิชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กิมเฮง อินเตอร์ วิชั่น จำกัด

ได้แก่ 0405559000341
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กิมเฮง อินเตอร์ วิชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กิมเฮง อินเตอร์ วิชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*