บริษัท ไทยเน็ต โปรซีเคียว จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยเน็ต โปรซีเคียว จำกัด"

บริษัท ไทยเน็ต โปรซีเคียว จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยเน็ต โปรซีเคียว จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยเน็ต โปรซีเคียว จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยเน็ต โปรซีเคียว จำกัด


90/4,90/5 หมู่ที่ 14 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยเน็ต โปรซีเคียว จำกัด ตั้งอยู่ที่

90/4,90/5 หมู่ที่ 14 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยเน็ต โปรซีเคียว จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยเน็ต โปรซีเคียว จำกัด

ได้แก่ 0405559000406
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยเน็ต โปรซีเคียว จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยเน็ต โปรซีเคียว จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*