บริษัท ชิค เจแปน อินเตอร์ ศูนย์เจ็ดสอง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชิค เจแปน อินเตอร์ ศูนย์เจ็ดสอง จำกัด"

บริษัท ชิค เจแปน อินเตอร์ ศูนย์เจ็ดสอง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชิค เจแปน อินเตอร์ ศูนย์เจ็ดสอง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชิค เจแปน อินเตอร์ ศูนย์เจ็ดสอง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายปลีก อาหารและเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชิค เจแปน อินเตอร์ ศูนย์เจ็ดสอง จำกัด


169/4 หมู่ที่ 21 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชิค เจแปน อินเตอร์ ศูนย์เจ็ดสอง จำกัด ตั้งอยู่ที่

169/4 หมู่ที่ 21 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่บริษัท บริษัท ชิค เจแปน อินเตอร์ ศูนย์เจ็ดสอง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชิค เจแปน อินเตอร์ ศูนย์เจ็ดสอง จำกัด

ได้แก่ 0405559000422
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชิค เจแปน อินเตอร์ ศูนย์เจ็ดสอง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชิค เจแปน อินเตอร์ ศูนย์เจ็ดสอง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*