บริษัท มีดี พานิช (2015) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มีดี พานิช (2015) จำกัด"

บริษัท มีดี พานิช (2015) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มีดี พานิช (2015) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มีดี พานิช (2015) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า-ส่งออก ซื้อ ขาย ทั้งใน-ต่างประเทศ สำหรับมันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มีดี พานิช (2015) จำกัด


239/8 หมู่ที่ 1 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มีดี พานิช (2015) จำกัด ตั้งอยู่ที่

239/8 หมู่ที่ 1 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110

แผนที่บริษัท บริษัท มีดี พานิช (2015) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มีดี พานิช (2015) จำกัด

ได้แก่ 0405559000431
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มีดี พานิช (2015) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มีดี พานิช (2015) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*