บริษัท วรุตม์ รุ่งเรืองกิจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วรุตม์ รุ่งเรืองกิจ จำกัด"

บริษัท วรุตม์ รุ่งเรืองกิจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วรุตม์ รุ่งเรืองกิจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วรุตม์ รุ่งเรืองกิจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ออกแบบและพัฒนาเว็ปไซด์เพื่อการค้ารับติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วรุตม์ รุ่งเรืองกิจ จำกัด


129 หมู่ที่ 4 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วรุตม์ รุ่งเรืองกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

129 หมู่ที่ 4 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

แผนที่บริษัท บริษัท วรุตม์ รุ่งเรืองกิจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วรุตม์ รุ่งเรืองกิจ จำกัด

ได้แก่ 0405559000465
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วรุตม์ รุ่งเรืองกิจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วรุตม์ รุ่งเรืองกิจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*