ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีมอส ไอที

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีมอส ไอที"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีมอส ไอที

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีมอส ไอที
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 700,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีมอส ไอที ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายเครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีมอส ไอที


228 หมู่บ้านศรีสะอาด หมู่ที่ 10 ถนนบริบาลภูมิเขต ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีมอส ไอที ตั้งอยู่ที่

228 หมู่บ้านศรีสะอาด หมู่ที่ 10 ถนนบริบาลภูมิเขต ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีมอส ไอทีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีมอส ไอที

ได้แก่ 0413558000044
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีมอส ไอที:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีมอส ไอที:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*