ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ ออโต้คาร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ ออโต้คาร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ ออโต้คาร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ ออโต้คาร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ ออโต้คาร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โอน รับโอน เช่า ซ่อม รถยนต์ รถจักรยายนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ ออโต้คาร์


277/3-4 หมู่ที่ 7 ซอยบ้านเก่าน้อย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ ออโต้คาร์ ตั้งอยู่ที่

277/3-4 หมู่ที่ 7 ซอยบ้านเก่าน้อย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ ออโต้คาร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ ออโต้คาร์

ได้แก่ 0413558000087
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ ออโต้คาร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ ออโต้คาร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*