ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญทรัพย์(2009)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญทรัพย์(2009)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญทรัพย์(2009)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญทรัพย์(2009)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญทรัพย์(2009) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญทรัพย์(2009)


241 หมู่ที่ 11 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญทรัพย์(2009) ตั้งอยู่ที่

241 หมู่ที่ 11 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญทรัพย์(2009)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญทรัพย์(2009)

ได้แก่ 0413558000184
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญทรัพย์(2009):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญทรัพย์(2009):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*