ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเวโรจน์ ก่อสร้าง 88

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเวโรจน์ ก่อสร้าง 88"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเวโรจน์ ก่อสร้าง 88

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเวโรจน์ ก่อสร้าง 88
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเวโรจน์ ก่อสร้าง 88 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเวโรจน์ ก่อสร้าง 88


31 ถนนแจ่มศรีอยุธยา ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเวโรจน์ ก่อสร้าง 88 ตั้งอยู่ที่

31 ถนนแจ่มศรีอยุธยา ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเวโรจน์ ก่อสร้าง 88เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเวโรจน์ ก่อสร้าง 88

ได้แก่ 0413558000222
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเวโรจน์ ก่อสร้าง 88:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเวโรจน์ ก่อสร้าง 88:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*