ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อรัญญา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อรัญญา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อรัญญา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อรัญญา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อรัญญา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อรัญญา


86 หมู่ที่ 11 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อรัญญา ตั้งอยู่ที่

86 หมู่ที่ 11 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อรัญญาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อรัญญา

ได้แก่ 0413558000320
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อรัญญา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อรัญญา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*