ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพี แบ็ค

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพี แบ็ค"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพี แบ็ค

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพี แบ็ค
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพี แบ็ค ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพี แบ็ค


211 หมู่ที่ 9 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพี แบ็ค ตั้งอยู่ที่

211 หมู่ที่ 9 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพี แบ็คเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพี แบ็ค

ได้แก่ 0413558000478
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพี แบ็ค:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพี แบ็ค:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*