ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนทุ่งเจ้าสำราญ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนทุ่งเจ้าสำราญ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนทุ่งเจ้าสำราญ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนทุ่งเจ้าสำราญ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนทุ่งเจ้าสำราญ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนทุ่งเจ้าสำราญ


527/484 หมู่บ้านสินชัยธานี หมู่ที่ 5 ถนนอัศวมิตร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนทุ่งเจ้าสำราญ ตั้งอยู่ที่

527/484 หมู่บ้านสินชัยธานี หมู่ที่ 5 ถนนอัศวมิตร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนทุ่งเจ้าสำราญเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนทุ่งเจ้าสำราญ

ได้แก่ 0413558000508
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนทุ่งเจ้าสำราญ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนทุ่งเจ้าสำราญ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*