ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมบุญ 2014

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมบุญ 2014"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมบุญ 2014

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมบุญ 2014
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมบุญ 2014 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคาร บ้าน รีสอร์ท ห้องแบ่งให้เช่า โรงเรือนทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมบุญ 2014


81/16 ถนนศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมบุญ 2014 ตั้งอยู่ที่

81/16 ถนนศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมบุญ 2014เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมบุญ 2014

ได้แก่ 0413558000567
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมบุญ 2014:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมบุญ 2014:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*