ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรมณีรัตน์การบัญชี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรมณีรัตน์การบัญชี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรมณีรัตน์การบัญชี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรมณีรัตน์การบัญชี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรมณีรัตน์การบัญชี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับวางระบบบัญชี จัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรมณีรัตน์การบัญชี


79/54 หมู่ที่ 5 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรมณีรัตน์การบัญชี ตั้งอยู่ที่

79/54 หมู่ที่ 5 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรมณีรัตน์การบัญชีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรมณีรัตน์การบัญชี

ได้แก่ 0413558000575
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรมณีรัตน์การบัญชี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรมณีรัตน์การบัญชี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*