ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุพรรณ 2015

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุพรรณ 2015"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุพรรณ 2015

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุพรรณ 2015
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุพรรณ 2015 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ทุกชนิด ตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุพรรณ 2015


181 หมู่ที่ 14 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุพรรณ 2015 ตั้งอยู่ที่

181 หมู่ที่ 14 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุพรรณ 2015เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุพรรณ 2015

ได้แก่ 0413558000591
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุพรรณ 2015:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุพรรณ 2015:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*