ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.จันทรา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.จันทรา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.จันทรา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.จันทรา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.จันทรา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ สถานที่ทำการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.จันทรา


148 หมู่ที่ 2 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.จันทรา ตั้งอยู่ที่

148 หมู่ที่ 2 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.จันทราเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.จันทรา

ได้แก่ 0413558000630
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.จันทรา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.จันทรา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*